Michal sa priemyselným nehnuteľnostiam venuje od roku 2011. V tomto období sa trh s týmito nehnuteľnosťami začal postupne rozvíjať. V tom čase mal trh približne 1,8 milióna m2 v porovnaní s dnešným stavom, keď je to viac ako 9 miliónov m2. Po celý čas sa snaží poskytovať svojim klientom maximálný servis. Od prvotných prieskumov, kalkulácií až po samotný podpis nájomnej zmluvy. Celkovo sa podieľal na transakciách s rozlohou viac ako 500 000 m2.

V rámci spoločnosti Space Brokers sa zameriava predovšetkým na existujúcich klientov a je zodpovedný za severočeský región.

 

Medzi najvýznamnejšie projekty, na ktorých sa Michal podieľal, patria: