celkom
96 rokov
skúseností
celkom
3,9 mil. m2
prenajatej plochy
celkom
4,1 mil. m2
predanej plochy
skúsenosti z viac ako
470
úspešných obchodných prípadov

 

Naši konzultanti sa účastnili sprostredkovania priestorov napr. pre tieto subjekty: